Styrelse

Daniel Elofsson

Ordförande

Vald för 2023 till och med årsmötet 2025

Andreas W

Vice ordförande

Vald för 2024 till och med årsmötet 2026

Björn Liljecrantz

Sekreterare

Vald för 2024 till och med årsmötet 2026

Jan Wahlström

Kassör

Vald för 2023 till och med årsmötet 2025

Sara Wiik

Hamnchef

Vald för 2024 till och med årsmötet 2026

Bernard Wouters

Slipbas

Vald för 2023 till och med årsmötet 2025

Linus Johannisson

Arbetschef

Vald för 2023 till och med årsmötet 2025

Revisorer

Kristoffer Myrevik

Revisor

Vald för 2023 till och med årsmötet 2025

Björn Johnson

Revisor

Vald för 2024 till och med årsmötet 2026

Björn Vilbern

Revisorsuppleant

Vald för 2024 till och med årsmötet 2025

Valberedning

Annica Hedman

Valberedning

Vald för 2023 till och med årsmötet 2025

Mattias Ahlström

Valberedning

Vald för 2024 till och med årsmötet 2026

Funktionärer

Martin Jonsson

Mastskjulsansvarig

Vald för 2024 till och med årsmötet 2025

An unhandled error has occurred. Reload 🗙