Ansök om medlemskap

Trevligt att Lännersta Båtklubb lockar dig.

Vi tillämpar ett turordningsystem där de som bor inom Nacka har förtur till plats.

Klubben har väldigt långa köer och du kommer att få räkna med minst 10 år i kö innan du blir erbjuden en plats förutsatt att du bor inom Nacka.

För att stå i kö behöver du vara medlem och betala medlemsavgift vilket för närvarade är 600 kr/år. Avgiften ses över årligen och kan justeras vid ett årsmöte. Väljer du att lämna kön så betalas inte medlemsavgiften tillbaka.

Under tiden du står i kö är du medlem och kan använda vår sjösättningsramp genom att deponera ut en nyckel till bommen.


Rampare

Är du enbart intresserad av att använda klubbens sjösättningsramp så går det bra. Då betalar du medlemsavgift vilket för närvarade är 600 kr/år + en engångs deposition för nyckel till rampen på 300 kr, totalt 900 kr första året. När du inte längre är i behov av rampen så köper vi tillbaka nyckeln.

För att ansöka skicka ett mail till kassor@lannerstabk.se med namn, adress, telefonnummer och om du önskar nyckel till rampen.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙