Sjösättningrampen

Rampen får endast användas av medlemmar i Lännersta Båtklubb.

Det går bra att bli medlem för att enbart använda rampen. Det görs genom att fylla i en ansökan här på hemsidan.

Kostnaden för ett medlemsskap är för närvarande 600 kr/år. Sedan deponerar du ut en nyckel för 300 kr.

Vi övriga frågor kontakta Kassören via epost kassor@lannerstabk.se

Ansök om medlemskap

Parkering av båttrailer

Det är inte tillåtet att enbart parkera båttrailer inom klubbens område. Det går dock bra att parkera trailer tillsammans med bil där trailern är kopplat till bilen.

Parkering får endast ske öster om klubbhuset så att inte bryggan blockeras.

Visa hänsyn och parkera inte för nära entrén till sjösättningsrampen så att andra inte får det för svårt att manövera vid användning av rampen.

Notera att det är pakeringsförbud längs med Ångbåtsvägen och parkeringsvakter cirkulerar i området. Se anvisningar på skylten i backen vid ängen.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙