Priser

Priserna avser säsongen 2024 samt vinterplatser till 25 april 2025.

Medlemsavgift 600 kr/år Gäller även de som står i kö.
Medlemsavgift (Senior) 0 kr För de som varit medlemmar i 25 år och är över 65 år.
Bryggplats 700 kr/m bb Meter båtens bredd.
Vinterplats på land 180 kr/m2 Meter båtens bredd * längd.
Vinterplats vid bryggan 115 kr/m bl Meter båtens längd. Dock minst 1200 kr.
Förskott för elförbrukning 2000 kr Gäller de med vinterplats vid bryggan. Se info nedan.
Arbetsplikt 600 kr Motsvarar 4 timmars arbete. Se info nedan.
Nyckel till rampen 300 kr Deposition
Nyckel till bryggan 300 kr Deposition
Vimpel 200 kr
Förskott för elförbrukning

De som ligger vid bryggan på vintern betalar för sin elförbrukning. Elmätare ska användas för mäta förbrukningen. Depositionen räknas sedan av ifrån förbrukningen.

Arbetsplikt

Alla som har en plats debiteras för arbetsplikt. Om man jobbar 4 timmar så krediteras beloppet på nästkommande års medlemsavgift.

Räkna ut ditt pris här

 

Artikel Enhet Pris Belopp
Summa kr
An unhandled error has occurred. Reload 🗙